How

it works

Funktionen av I Willl app är väldigt lätt!Ta reda på hur det fungerar.

SÅ FUNGERAR DET

 

Det finns följande alternativ att dokumentera samtycket:

 

  • Video – båda parters samtycke till sex registreras med ljud och bild
  • Röstmemo – båda parters samtycke till sex registreras
  • Signatur – båda parter skriver under överenskommelsen om sex i smartphonen

 

Lagringsplatsen är endast den egna mobila enheten. Som tillval kan den andra parten låta vidarebefordra bekräftelsen till en e-postadress. Vad gäller vänskap, kärlek och äktenskap går det att dela dem på sociala media. För enklare hantering av appen finns det ett antal språk att välja bland.
 

Drift
den I willl-App

 

Funktionen av IwilllApp är väldigt lätt!Det fungerar beroende på vilken mobiltelefon du äger på PlayStore eller App Store och du laddar ner IwillApp ner.Installationen är automatisk.Appen levereras med ett förinställt lösenord (00000000) du måste ändra omedelbart under Inställningar.Tänk noggrant på ditt lösenord, eftersom det inte finns någon molnlösning (säkerhet för din personliga information, dessa lagras inte), det finns ingen lösenordåterställning.

Nu kan du sätta igång

 

När du har bestämt ditt lösenord och användarnamn kommer du till startbilden. Här finns det möjligheter för dig att låta partnern bekräfta ditt samtycke:

  • Video
  • Röstmemo
  • Signatur

Tryck på en knapp bland alternativen, och nu kan du låta bekräfta. Men först måste du välja bekräftelseskäl nedan.

 

Idag finns det fyra skäl:

•    SAMLAG – för sexuellt umgänge i samförstånd, något som redan gäller i vissa länder
•    KÄRLEK – om du vill visa upp er kärlek resp. partnerförhållande
•    FÖRLOVNING – om du vill fria till någon
•    VÄNSKAP – om du vill bekräfta vänskapen med din vän/väninna

Välj skäl, och sedan visas det i urvalsfönstret.

Via ett FRITT TEXTFÄLT har man möjlighet att definiera även andra bekräftelseteman. Exempelvis kan man återkalla ett tidigare lämnat samtycke till sex, eller två personer bekräftar en försäljning av ett enkelt föremål i privat ägo.

Om du sedan trycker på någon av bekräftelseknapparna kommer du till de olika menyerna.

Video

 

I menyn Video finns det två små videofönster. Nedanför hittar du namnfälten där ditt namn redan är inlagt. Du måste antingen ange namnet på din partner, eller söka bland kontakterna. Sedan kan var och en av er spela in filmerna. Se till att din kamera är rätt inställd och att mikrofonerna är riktade så att man hör er ordentligt. Det blir allra bäst med frontkameran. Granska era filmer, och om allt är OK bekräftar man med Gilla-knappen.


Du kan antingen endast lagra bekräftelsen, eller lagra den och vidarebefordra den i krypterad form till din partner.

Röstmemo

 

Röstmemot fungerar som videon. Ange namnet på din partner, eller sök bland kontakterna. Ditt namn är förinställt.
Tala in meddelandena, och om allt är OK bekräftar man med Gilla-knappen.

Även här finns det möjligt att endast lagra, eller att vidarebefordra memot i krypterad form till din partner.

Signatur

 

Vid signatur finns det två signaturfält där ni kan ange era signaturer. Om ni inte gillar den eller om den inte motsvarar den faktiska signaturen, raderar man den bara med minusknappen i signaturfältet, och gör om det hela. Även här finns det möjligt att endast lagra bekräftelsen, eller att vidarebefordra den. Du måste naturligtvis ange ditt namn och partners namn, och sedan är det klart.

 

Vid alla bekräftelser förutom SAMLAG kan du dela dem på sociala media. Det FRIA TEXTFÄLTET går inte att dela på sociala media.
Dina bekräftelser lagras alltid anonymt med ett systemdatum och tidpunkt. Du kan titta på dem bland inställningarna ”Mina videor”, ”Mina memon” och ”Mina signaturer”

You get the I willl app
on the App Store and on Google Play.

 

Coming soon!